Vores projekter

Projekter


Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap – Haderslev Kommune

Evaluering

Evaluering af projekt vedrørende udbredelse af familiehuse i hele landet – Haderslev Kommune

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende udbredelse af familiehuse i hele landet – Haderslev Kommune

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende udbredelse af familiehuse i hele landet – Skive Kommune

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning – Struer Kommune

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende mestringsindsats til søskende til børn med handicap – Vejen Kommune

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende nedbringelse af sygefravær i ældreplejen – Vesthimmerland Kommune

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende mestringsindsats til søskende til børn med handicap – Skive Kommune

Projektansøgning

Projektudvikling med Psykiatri- og Handicapområdet – Ikast-Brande Kommune.

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholprobelmer – Tønder Kommune.

Evaluering

Evaluering af projekt på handicap- og psykiatriområdet – Norddjurs Kommune.

Projektansøgning

Projektudvikling med Sund By Netværket målrettet omfattende projektansøgning til stor privat fond – 55 Kommuner.

Fundraising

Strategisk fundraising til Børne og Familieområdet – Aabenraa Kommune.

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende Familieorienteret alkoholbehandling – Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.

Projektudvikling

Projektudvikling med Sundhed & Omsorg – Aarhus Kommune.

Strategisk Fundraising 12 mdr.

Målrettet Fundraising til Beskæftigelsesområdet med et 12 måneders abonnement – Herning Kommune.

Projektkonsulent

Projektkonsulent på “Projekt Plus”, Børne- og Familieområdet – Middelfart Kommune.

Projektledelse

Projektledelse af tværgående udvikling og modning af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge – Middelfart Kommune.

Evaluator

Evaluator på “Projekt Plus”, Børne- og Familieområdet – Middelfart Kommune.

Udviklingsprojekt

Projektledelse på udviklingsprojekt på tværs af Socialpsykiatrien og Sundhedsområdet – Vesthimmerlands Kommune.

Tværsektorielt projekt

Tværsektorielt projekt om hjælpemidler og behandlingsredskaber – Region Midt, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Lemvig Kommune.

Projektudvikling

Projektudvikling og projektansøgning på beskæftigelsesområdet – Gribskov Kommune.

Strategisk Fundraising 12 mdr.

Målrettet fundraisingsforløb med et 12 måneders abonnement – Aarhus Kommune.

Evaluering

Evaluering af projekt vedrørende kompetenceudvikling og understøttelse inden for automation og robotteknologi  – Syddansk Erhvervsskole.

Projektledelse

Projektledelse, herunder analyse, strategiudvikling, implementering og evaluering af sygefraværsprojekt – Egedal Kommune.

Evaluering

Evaluering af projekt “Helhedsorienteret og forebyggende indsats for hjemløse borgere og borgere i risiko for hjemløshed”  – Haderslev Kommune.

Projektudvikling

Projektudvikling og projektansøgning på beskæftigelsesområdet målrettet større privat fond – Herning Kommune.

“Ved at bruge Konsulenthuset Horslund, får man professionel og effektiv støtte til alle praktiske udfordringer og opgaver”

Ina Lorenzen Kier, Afdelingsleder Rådgivningscenter Tønder
 • Aarhus Kommune
 • Ærø Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Allerød Kommune
 • Assens Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Billund Kommune
 • Egedal Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
 • Boligselskabet Fruehojgaard
 • Gentofte Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Herlev Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Norddjurs
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Region Midt
 • Ringkoebing-Skjern Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Sind
 • Skive Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Socialstyrelsen
 • Sønderborg Kommune
 • Struer Kommune
 • Sund By Netværket
 • Sundhedsstyrelsen
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Thisted Kommune
 • Tønder Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Aabenraa Kommune

“Herning Kommune har været meget tilfredse med samarbejdet, der både har sikret relevant projektudvikling, eksterne midler til projekter samt sikret et mere vedvarende fokus på fundraising, som en del af vores faglige og organisatoriske udvikling..”

Carsten Lagoni, Beskæftigelseschef, Herning Kommune

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi er altid klar på en uforpligtende samtale om jeres ambitioner, og hvordan vi kan hjælpe jer med at realisere dem.

Adresse

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Danmark

Copyright © All Rights Reserved