Vores projekter

Aktuelle projekter


Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholprobelmer - Tønder Kommune.

Evaluering

Evaluering af projekt på handicap- og psykiatriområdet - Norddjurs Kommune.

Projektansøgning

Projektudvikling med Sund By Netværket målrettet omfattende projektansøgning til stor privat fond - 55 Kommuner.

Fundraising

Strategisk fundraising til Børne og Familieområdet - Aabenraa Kommune.

Projektledelse

Projektledelse af projekt vedrørende Familieorienteret alkoholbehandling - Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.

Projektudvikling

Projektudvikling med Sundhed & Omsorg - Aarhus Kommune.

Målrettet Fundraising

Målrettet Fundraising til Beskæftigelsesområdet 12 måneders abonnement - Herning Kommune.

Projektkonsulent

Projektkonsulent på " Projekt Plus", Børne- og Familieområdet - Middelfart Kommune.

Projektledelse

Projektledelse " Projekt Lighed i Sundhed" - Allerød Kommune/Egedal Kommune.

Evaluator

Evaluator på " Projekt Plus", Børne- og Familieområdet - Middelfart Kommune.

Udviklingsprojekt

Projektledelse på udviklingsprojekt på tværs af Socialpsykiatrien og sundhedsområdet - Vesthimmerlands Kommune.

Tværsektorielt projekt

Tværsektorielt projekt om hjælpemidler og behandlingsredskaber - Region Midt, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Lemvig Kommune.

Projektudvikling

Projektudvikling og projektansøgning på beskæftigelsesområdet - Gribskov Kommune.

Fundraising

Strategisk Fundraising 12 måneders abonnement - Aarhus Kommune.

"Ved at bruge Konsulenthuset Horslund, får man professionel og effektiv støtte til alle praktiske udfordringer og opgaver"

Ina Lorenzen Kier, Afdelingsleder Rådgivningscenter Tønder
 • Aarhus Kommune
 • Ærø Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Allerød Kommune
 • Assens Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Billund Kommune
 • Egedal Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
 • Boligselskabet Fruehojgaard
 • Gentofte Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Herlev Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Norddjurs
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Region Midt
 • Ringkoebing-Skjern Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Sind
 • Skive Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Socialstyrelsen
 • Sønderborg Kommune
 • Struer Kommune
 • Sund By Netværket
 • Sundhedsstyrelsen
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Thisted Kommune
 • Tønder Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Aabenraa Kommune

Tidligere erfaringer


 • Strategiplan for handicapområdet
 • Strategiplan for psykiatriområdet
 • Strategiplan for udsatteområdet
 • Projektledelse af stort tværgående projekt målrettet en styrket sammenhæng i sygefraværsindsatsen. Dette med afsæt i både Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet samt HR
 • Projektledelse af stort tværgående kommunalt projekt omkring øget inklusion i indenfor 0-18 årsområdet, herunder optimering af samarbejdet mellem almen og specialområdet
  Organisationsændringer (fra A til Z)
 • Ny ressourcetildelingsmodel på myndighedsområdet
  Samarbejdsmodel mellem Børn & Unge og Voksenområdet
 • Projektet " Borgeren i centrum" - med fokus på et forbedret myndigheds-samarbejde mellem områderne Børn & Unge, Handicap & Psykiatri, Beskæftigelse samt Sundhed & Ældre.
 • Projektudvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger indenfor det specialiserede socialområde
 • Strategier målrettet partnerskaber/et styrket samarbejd mellem den offentlige sektor og civilsamfundet
 • Oprettelse af den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse(STU) i kommunalt regi’
 • Udvikling af ungemiljø for unge med handicap, herunder oprettelse af et kollegium til unge STU studerende
 • Udvikling og oprettelse af et stort nybyggeri på handicapområdet (bo- og aktivitetstilbud), bl.a. med et specialiseret tilbud til borgere med autismespekterforstyrrelser
 • Sammenlægning af fire boenheder
 • Omlæggelse af døgnpladser indenfor psykiatrien og i stedet oprettelse af mere støtte i egen bolig
 • Oprettelse af socialpsykiatrisk døgntjeneste samt akuttelefon indenfor områderne handicap og udsatte
 • Oprettelse af åbne uvisiterede kontaktsteder til borgere indenfor hhv. psykiatri og handicapområdet
 • Projekt vedrørende styrkelse af indsatsen omkring recovery og øget medborgerskab
 • Projekt vedrørende et styrket samarbejde mellem det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet
 • Projekt omkring et styrket samarbejde mellem det specialiserede socialområde og området sundhed og omsorg
 • Projekt vedrørende et styrket samarbejde mellem det specialiserede voksen socialområde og området børn og unge
 • Fundraising med effekt til faglige og/eller styringsmæssige udviklingsprojekter
 • Kompetenceudviklingsstrategier for ledelsen, herunder koncept for ledelsesudvikling, bl.a. via tilgangen “Leadership Pipeline”
 • Projektudvikling af nye sundhedsprojekter
 • Kompetenceudviklingsstrategier for frontmedarbejderne bl.a. omkring selvstyrende teams, inklusion, recovery, medborgerskab,forandringer/omstillinger
 • Projekt vedrørende et nyt koncept omkring visitationsprocedurer og arbejdsgange på myndighedsområdet
 • Nyt tilsynskoncept for døgninstitutionsområdet
 • Evaluering af implementeringen af ny ressourcetildelingsmodel på myndighedsområdet indenfor det specialiserede socialområde
  Evaluering af implementeringen af ny samarbejdsmodel mellem børn og unge og voksenområdet indenfor det specialiserede socialområde
 • Evaluering af anvendelsen af nye velfærdsteknologiske løsninger indenfor det specialiserede socialområde
 • Evaluering af organisationsændringer indenfor indenfor det specialiserede socialområde
 • Evaluering af udviklingstiltag vedrørende etablering af ungemiljø for unge med handicap, herunder oprettelse af STU samt et kollegium for unge på STU
 • Evaluering af implementering af socialpsykiatrisk døgntjeneste samt akuttelefon
 • Årlig systematisk afrapportering og evaluering af forebyggende indsatser og resultater jf. specifikke resultatmål til politisk niveau.
 • Større evaluering af projekt "Tidlig forældreinddragelse".
 • Evaluering af i alt 4 forebyggelsesseminarer for kommunale aktører
 • Daglig evaluering af familieorienterede og terapeutiske indsatser via det manualbaserede program Feedback Informed Treatment + kvartalsmæssige dybde-evalueringer af sager og resultater.
 • Oprettelse af faglige videnscentre/ kompetencecentre Innovation i praksis
  Arbejdsmiljøstrategi
 • Etablering af relevante faglige netværk
 • Kommunikationsstrategier for faglige eller økonomiske forandringer
 • Sammenhæng i den offentlige administration
 • Samarbejde med styrelser og ministerier

"Herning Kommune har været meget tilfredse med samarbejdet, der både har sikret relevant projektudvikling, eksterne midler til projekter samt sikret et mere vedvarende fokus på fundraising, som en del af vores faglige og organisatoriske udvikling.."

Carsten Lagoni, Beskæftigelseschef, Herning Kommune

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi er altid klar på en uforpligtende samtale om jeres ambitioner, og hvordan vi kan hjælpe jer med at realisere dem.

Lad os tage en snak

Adresse

Birk Centerpark 40
7400 Herning

Copyright © All Rights Reserved