Hvad siger vores kunder om os?

Vi beder løbende vores kunder om udtalelser omhandlende vores samarbejde og indsats. Her på siden har vi samlet et udkast af de udtalelser.


“Vi har i Vesthimmerlands Kommune samarbejdet med Konsulenthuset Horslund ift. teamdannelsesprojekt i Hjemme og Sygeplejen. Samarbejdet har været kendetegnet ved en enorm professionalisme. Der er styr på projektledelsen, hvilket giver tryghed i processen. Alt bliver leveret rettidigt og der er rum for sparring på et højt niveau.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med projektlederen fra Horslund, som har sikret tilstrækkelig viden i processen, været nysgerrig og opsøgende ift. ny viden. Jeg kan til enhver tid anbefale Konsulenthuset Horslund.”

Marianne Kudahl, Hjemme- og sygeplejeleder
“Vi har i Vejen Kommune samarbejdet med Konsulenthuset Horslund om afprøvningen af et mestringsforløb målrettet søskende til børn med handicap. Det har været en fantastisk understøttelse, konsulenten fra Horslund har lavet i samarbejde med os; herunder både før projektet og dermed i forbindelse med selve projektansøgningen, men også understøttelsen undervejs i projektet. Konsulenten har været garant for, vi kommer i mål med det, der skal afprøves og gøres indenfor projektets rammer, men har også været i stand til i samme proces at samskabe med os – både medarbejdere og ledere –  omkring bæredygtigheden efter endt projekt, idet det har været en vigtig parameter for os, da vi gik ind i projektet.  Jeg kan kun varmt anbefale at inddrage Horslund, når man har projekter både faglige og organisatoriske der skal faciliteres og understøttes. Det er utrolig kompetent arbejde der laves!”
Charline Amidsen Bossen, Chef for Familie, Handicap og Socialpsykiatri, Vejen Kommune
Skive Kommune har samarbejdet med Konsulenthuset Horslund om to sideløbende projekter. Hhv. SIBS (tilbud til søskende til børn med handicap) og Familiehuset Tryg Start (Samling af og fælles indgang til støtte og vejledning til småbørnsfamilier og kommende forældre). Konsulenten fra Horslund har i begge projekter været med fra starten af puljeansøgningsprocessen og har senere varetaget projektledelsen i projektperioden. Puljeansøgningerne er forløbet rigtig godt og har været formuleret præcist og tilstrækkeligt til at blive udvalgt af Social- og Boligstyrelsen. I projektperioden har vi haft et fantastisk samarbejde med konsulenten fra Horslund, som har været top professionel og fleksibel i sin tilgang til arbejdet og som også har haft mulighed for at have faste tilstedeværelsestimer på vores Børne,- Unge- og Familiecenter hvor hun har kunnet udføre projektlederrollen tæt på praksis og i kontakt med medarbejderne.
Iben Ørbæk, Stedfortræder for Familiechefen, Skive Kommune
“Allerød Kommune har samarbejdet med Konsulenthuset Horslund omkring projekt ”Lighed i sundhed”. Det har været en stor fornøjelse af samarbejde med projektlederen fra Konsulenthuset Horslund, der har været meget engageret og vedholdende i et projekt, som i perioder havde en del modvind. Projektlederen har været god til at samle projektets deltagere og sikre, at vi kom i mål med god læring.  Kan bestemt anbefale et samarbejde.”
Gitte Overgaard, Socialchef, Allerød Kommune
“Beskæftigelsesområdet i Herning Kommune har haft et længerevarende samarbejde med Konsulenthuset Horslund omkring en strategisk og målrettet fundraising. Herning Kommune har været meget tilfredse med samarbejdet, der både har sikret relevant projektudvikling, eksterne midler til projekter samt sikret et mere vedvarende fokus på fundraising, som en del af vores faglige og organisatoriske udvikling. Vi kan derved bestemt anbefale Konsulenthuset Horslund.”
Carsten Lagoni, Beskæftigelseschef, Herning Kommune
“Børn og Familie i Ringkøbing-Skjern Kommune valgte at gøre brug af kompetencerne i Konsulenthuset Horslund i forbindelse med en projektansøgning til Sundhedsstyrelsens satspuljemidler ”Tidlig indsats for sårbare familier”. Vi fik kompetent sparring og hjælp undervejs af de erfarne konsulenter. Det var endvidere en kæmpe lettelse at Konsulenthuset Horslund påtog sig skrivearbejdet. Samarbejdet resulterede i 4.2 mio. til vores projekt. Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med de dygtige medarbejdere i Konsulenthuset Horslund.”
Jette Haislund, Leder af sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune
“At deltage i projekter kan være givende og berigende for såvel borger, organisationer og medarbejderne. Men projektdeltagelse indeholder også mange ekstra opgaver, der skal håndteres i en travl hverdag.  Ved at bruge Konsulenthuset Horslund, får man professionel og effektiv støtte til alle praktiske udfordringer og opgaver –  eksempelvis at få skrevet ansøgningen, lavet evalueringer og monitoreringer, rapporter, kontakter til udbyder, økonomi og meget mere. Derudover er man sikret projektledelse eller projektkonsulent under hele forløbet.”
Ina Lorenzen Kier, Afdelingsleder Rådgivningscenter Tønder – Misbrug, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, Tønder Kommune
“Ældreområdet i Vejen Kommune samarbejder med konsulenthuset om en puljeansøgning. Der var meget stramme deadlines og produktionsplanen for ansøgningen skulle tilpasses planlagte beslutningsmøder i kommunen. Vi oplevede et samarbejde på et højt kompetenceniveau og alt blev leveret til de aftalte tider. Præcis kommunikation og gensidig tillid har præget vores samarbejde.”
Bo Smith, Områdeleder, Askov-Brørup ældreområde, Vejen Kommune
“Vi har i samarbejdet med Konsulenthuset Horslund oplevet en kompetent betjening. Den del af projektet Konsulenthuset Horslund har stået for, er udført i meget høj kvalitet. Jeg kan anbefalet et samarbejde med Konsulenthuset Horslund.”
Lars Mathiesen, Videncenterchef – Videncenter for Automation og Robotteknologi, Syddansk Erhvervsskole Tønder Kommune

Adresse

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Danmark

Copyright © All Rights Reserved