Hvad siger andre om os?

Vi beder løbende vores kunder om udtalelser omhandlende vores samarbejde og indsats. Her på siden har vi samlet et udkast af de udtalelser.


"Allerød Kommune har samarbejdet med Konsulenthuset Horslund omkring projekt ”Lighed i sundhed”. Det har været en stor fornøjelse af samarbejde med projektlederen fra Konsulenthuset Horslund, der har været meget engageret og vedholdende i et projekt, som i perioder havde en del modvind. Projektlederen har været god til at samle projektets deltagere og sikre, at vi kom i mål med god læring.  Kan bestemt anbefale et samarbejde." 

Gitte Overgaard, Socialchef, Allerød Kommune

"Beskæftigelsesområdet i Herning Kommune har haft et længerevarende samarbejde med Konsulenthuset Horslund omkring en strategisk og målrettet fundraising. Herning Kommune har været meget tilfredse med samarbejdet, der både har sikret relevant projektudvikling, eksterne midler til projekter samt sikret et mere vedvarende fokus på fundraising, som en del af vores faglige og organisatoriske udvikling. Vi kan derved bestemt anbefale Konsulenthuset Horslund."

Carsten Lagoni, Beskæftigelseschef, Herning Kommune
Børn og Familie i Ringkøbing-Skjern Kommune valgte at gøre brug af kompetencerne i Konsulenthuset Horslund i forbindelse med en projektansøgning til Sundhedsstyrelsens satspuljemidler ”Tidlig indsats for sårbare familier”. Vi fik kompetent sparring og hjælp undervejs af de erfarne konsulenter. Det var endvidere en kæmpe lettelse at Konsulenthuset Horslund påtog sig skrivearbejdet. Samarbejdet resulterede i 4.2 mio. til vores projekt. Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med de dygtige medarbejdere i Konsulenthuset Horslund.
Jette Haislund, Leder af sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune

”At deltage i projekter kan være givende og berigende for såvel borger, organisationer og medarbejderne. Men projektdeltagelse indeholder også mange ekstra opgaver, der skal håndteres i en travl hverdag.  Ved at bruge Konsulenthuset Horslund, får man professionel og effektiv støtte til alle praktiske udfordringer og opgaver -  eksempelvis at få skrevet ansøgningen, lavet evalueringer og monitoreringer, rapporter, kontakter til udbyder, økonomi og meget mere. Derudover er man sikret projektledelse eller projektkonsulent under hele forløbet”.  

Ina Lorenzen Kier, Afdelingsleder Rådgivningscenter Tønder – Misbrug, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, Tønder Kommune

”Ældreområdet i Vejen Kommune samarbejder med konsulenthuset om en puljeansøgning. Der var meget stramme deadlines og produktionsplanen for ansøgningen skulle tilpasses planlagte beslutningsmøder i kommunen. Vi oplevede et samarbejde på et højt kompetenceniveau og alt blev leveret til de aftalte tider. Præcis kommunikation og gensidig tillid har præget vores samarbejde.”

Bo Smith, Områdeleder, Askov-Brørup ældreområde, Vejen Kommune

”Vi har i samarbejdet med Konsulenthuset Horslund oplevet en kompetent betjening. Den del af projektet Konsulenthuset Horslund har stået for, er udført i meget høj kvalitet. Jeg kan anbefalet et samarbejde med Konsulenthuset Horslund”.  

Lars Mathiesen, Videncenterchef – Videncenter for Automation og Robotteknologi, Syddansk Erhvervsskole Tønder Kommune

Adresse

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Danmark

Copyright © All Rights Reserved